loader image

Rooms

Mỗi phòng Le Mint Quy Nhơn đều được thiết kế chỉn chu, đủ tiện nghi, tràn ngập cây xanh đến từng góc nhỏ…
from $900000
Sức chứa: 1-2 người
Diện tích: 28m2
from $900000
Sức chứa: 1-3 người
Diện tích: 30m2
from $1000000
Sức chứa: 1-4 người
Diện tích: 42m2
from $950000
Sức chứa: 1-4 người
Diện tích: 37m2
from $900000
Sức chứa: 1-4 người
Diện tích: 37m2
from $1100000
Sức chứa: 1-4 người
Diện tích: 48 m2
from $1900000
Sức chứa: 1-4 người
Diện tích: 55m2
from $1900000
Sức chứa: 1-3 người
Diện tích: 55m2
from $1500000
Sức chứa: 1-4 người
Diện tích: 42 m2
Close
Facebook
Instagram

Rooftop Lounge at Le Mint Hotel Quy Nhon